Einhell savetnik, koju pumpu odabrati?

undefined


Bilo u kući ili u bašti – Einhell ima pravu pumpu za svaku primenu:

Zbog zaštite životne sredine - pumpajte ispravno!
Naše pumpe i alati za vaše potrebe vodosnabdevanja.

Voda je jedan od najvrednijih resursa koje imamo. Krajnje je vreme da optimizujemo potrošnju. Posebno leti. Velike količine vode koje su nam potrebne za našu baštu često dolaze direktno iz vodovoda. Ekološki prihvatljivije je koristiti prirodnu kišnicu ili podzemnu vodu, bilo iz cisterni, bunara ili rezervoara za kišnicu. Naše pumpe za vodu Vam pomažu da koristite ove prirodne izvore na efikasan i održiv način. Bilo da se radi o baštenskoj pumpi za zalivanje vaših biljaka ili o kućnom vodovodnom sistemu za toalete za ispiranje itd. uz Einhell savetnik za pumpe ćete pronaći pravu pumpu koja ispunjava Vaše zahteve. Pumpe mogu biti vrlo raznovrsne! Pomoću pumpe za kišnicu koristite sakupljenu kišnicu ili prirodne izvore za snabdijevanje vaše bašte, dok pokrivate potrebe kućne tople vode za domaćinstvo sa kućnim Hidropakom. Sa pumpama u bašti, možete efikasno transportovati vodu, na primer u sisteme za ribnjake ili veštačke potoke. Pumpa za otpadnu vodu Vam pomaže ako imate duboku vodu ili poplavljeni podrum. U nastavku možete videti većinu primena raznih vrsta pumpi za kuću i oko nje. SUSRET TEHNIČKE STRUČNOSTI I UNAPREĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Svako od nas je odgovoran za životnu sredinu u kojoj živimo. Čak i kao pojedinci, imamo važnu ulogu. Naš doprinos: stručnost i tehnologija za efikasno korišćenje resursa. ECO Power označava upotrebu efikasne tehnologije. Na primer, naše ECO pumpe imaju najnovija dostignuća u tehnologiji koja značajno poboljšavaju odnos energije i učinka.
pumpajte-ispravno 502x255.jpg
undefined

1. Pumpe za duboke bunare

Za navodnjavanje bašte ili dopunu cisterne


2. Pumpa za kišni kolektor

Za lako izvlačenje vode iz rezervoara za kišnicu


3.Višenamenke pumpe/Pumpe za čistu vodu
Za pražnjenje cisterni i bazena


4. Power X-Change AKU baštenske pumpe
Za bežično navodnjavanje bašte

5. Potopne pumpe visokog pritiska

Za navodnjavanje bašte

6. Motorne pumpe

Za navodnjavanje na mestima bez dostupne el. energije


7.Višenamenske pumpe/Pumpe za prljavu vodu
Za pražnjenje jama, jezeraca ili poplavljenog prostora

8. Baštenske pumpe

Za navodnjavanje cisterni ili bunara

9. Pumpe sa Aqua senzorom
Za navodnjavanje cisterni ili bunara


10. Automatske kućne i baštenske pumpe/Hidropaci
Za automatsko snabdevanje kuće servisnom vodom

Pumpe za vodu - opšti tehnički podaci - činjenice:

USISNA VISINA
Visina usisavanja definiše visinsku razliku koja se može prevazići između komponente u srcu pumpe, lopatice i površine vode. Usisni kapacitet se zasniva na atmosferskom vazdušnom pritisku u stvarnim uslovima, zbog čega se pumpe generalno suočavaju sa fizičkom granicom od oko 10 metara.
TEHNIČKA VODA
Tehnička voda je voda koja se pumpom pumpa iz bunara, šahta ili cisterne. Nije za piće i ne sme se koristiti za vodu za piće ili za pripremu hrane. U privatnim domaćinstvima, servisna voda se može koristiti u posebnim ispustima udaljenim od vodovoda za piće kao dovod za sisteme za ispiranje toaleta ili mašine za pranje veša, ili kao voda za čišćenje.
PRITISAK
Pritisak isporuke opisuje pritisak kojim pumpa deluje na tečnost koja se pumpa. Što je veća snaga pumpe koja se koristi za pumpanje, to je veći pritisak. Pritisak se uglavnom meri u barima, povremeno i u paskalima. Pritisak isporuke takođe ukazuje na visinu isporuke – npr. visina isporuke od 35 m odgovara pritisku isporuke od 3,5 bara.
VISINA ISPORUKE
Visina isporuke opisuje razliku u visini između pumpe i izlaza vode iz priključenog creva/sprinklera. (Napomena: u slučaju pumpi koje su potopljene u vodu, ne koristi se položaj pumpe, već visina površine vode).
KAPACITET ISPORUKE
Kapacitet isporuke, koji se takođe naziva kapacitet pumpanja ili usisni kapacitet, opisuje kapacitet pumpe i obično se navodi u „litrima na sat“. Brzina isporuke se takođe može opisati kao volumetrijski protok ili brzina protoka, gde se koriste jedinice „kubni metri u sekundi“. Kapacitet isporuke zavisi i od visine isporuke – što se voda pumpa na veću visinu, to će biti manja količina isporčene vode.
ČISTA VODA
Čista voda je blago kontaminirana otpadna voda bez sadržaja čestica. Ovo uključuje otpadne vode iz lične higijene, ali ne i kuhinjske otpadne vode, koje su isključene zbog visokog nivoa ulja i bakterija iz otpada hrane. Bistra voda nije za piće i ne sme se koristiti u tu svhru niti za pripremu hrane.
PRLJAVA VODA
Prljava voda je zbir svih otpadnih voda u domaćinstvu i komercijalnim ili poljoprivrednim operacijama i jako je kontaminirana bakterijama. Prljava voda mora biti prečišćena mehaničkim, hemijskim ili biološkim sredstvima pre nego što se može vratiti u vodeni krug.
PREDFILTER
Predfilteri sprečavaju ulazak kontaminacije u pumpu. Njihova upotreba se uvek preporučuje ako se očekuje pumpanje vode koja može biti kontaminirana i može sadržati pesak ili čestice prljavštine.

Generalna kategorizacija pumpi prema njihovoj nameni:

undefined


Prema opštoj podeli iznad možemo videti tri glavne kategorije prema nameni:

NAVODNJAVANJE
Da biste izbegli trošenje dragocene vode za piće na zalivanje bašte, umesto toga se mogu koristiti alternativni izvori vode kao što su kišnica ili voda iz cisterni.
ODVODNJAVANJE
Dopumpavanje/ispumpavanje vode – brže i lakše nego ikad. Pumpanje I čiste i prljave vode sa velikom brzinom isporuke nije problem sa Einhell drenažnim pumpama.
KUĆNO VODOSNABDEVANJE
Potpuno automatski i sa stalnim pritiskom. Sa kućnim vodovodom, automatskim kućnim i baštenskim pumpama ili automatskim potapajućim pumpama pod pritiskom kompanije Einhell, možete da stavite sakupljenu kišnicu za upotrebu u kući, na primer za ispiranje toaleta, u mašini za pranje veša ili za spoljašnju upotrebu.

POTAPAJUĆE PUMPE - PREGLED

potapajuce-pumpe pregled-502x255.jpg
Bilo za ispumpavanje poplavljenog podruma ili građevinske jame, ili za pražnjenje bazena ili bara – potapajuće pumpe su savršena pomoć. Glavni zadatak potopne pumpe je da pumpa što je moguće više vode u najkraćem mogućem roku. Parametar koji opisuje ovu sposobnost poznat je kao brzina isporuke i meri se u litrima po satu ( l/h ). Potopne pumpe se mogu podeliti u dve kategorije: U zavisnosti od oblasti primene i koliko je čista ili prljava voda koju treba pumpati, možete izabrati ili pumpu za čistu vodu ili pumpu za prljavu vodu. Ali naš asortiman potopnih pumpi takođe uključuje multitalente kao što su kombinovane pumpe 2-u-1 za čistu i prljavu vodu. Za izazovnije zadatke, kao što je pumpanje vode sa većih dubina ili pod posebno visokim pritiskom, naše pumpe za duboke bunare i potopljene pumpe pod pritiskom rade zaista dobar posao.

Kategorizacija potopnih pumpi:

PUMPE SA AQUA SENZOROM
Pumpajte čistu ili prljavu vodu u bilo kom trenutku zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja.
PUMPE ZA PRLJAVU VODU
Brzo ispumpajte prljavu vodu iz bara, građevinskih jama ili podruma.
PUMPE SA DUBOKE BUNARE
Za pumpanje vode sa posebno velikih dubina za kuću i baštu.
2-U-1 VIŠENAMENSKE PUMPE
Pumpajte čistu ili prljavu vodu uz pomoć podešavanja nivoa usisavanja.
PUMPE ZA ČISTU VODU
Brzo ispumpajte čistu vodu iz bazena, uređenih prostora ili podruma.
POTOPNE PUMPE VISOKOG PRITISKA
Za pumpanje vode do posebno velikih visina ili pod veoma visokim pritiskom za kuću i baštu.

PUMPE SA AQUA SENZOROM

24/7 ZAŠTITA OD POPLAVA.

Zahvaljujući našoj Aqua Sensor tehnologiji, pumpe rade sa patentiranim podešavanjem senzora na tri automatske startne visine ili se mogu koristiti u neprekidnom radu. Zahvaljujući integrisanom senzoru za vodu, pumpe koriste pametni dizajn i mogu se koristiti u uskim oknima. Povećana bezbednost za vaš dom kako biste mogli da uživate u odmoru bez brige: Aqua senzor neprekidno nadgleda okolinu te, u zavisnosti od modela, usisava vodu sve dok se okolina ne osuši i očisti. Ovo stavlja tačku na neplanirana i skupa iznenađenja i pruža vam trenutnu, non-stop zaštitu – 24 sata dnevno, čak i kada ste odsutni.
pumpe-sa-aqua-senzorom-502x255.jpg

Naša ponuda pumpi sa aqua senzorom

PUMPE ZA PRLJAVU VODU

Robusni, moćni i izuzetno pouzdani pomagači za ispumpavanje građevinskih jama, bunara i drugih veoma prljavih vodenih površina.

undefined

2-U-1 VIŠENAMENSKE PUMPE

NAŠE VIŠENAMENSKE.

2u1 visenamenske-502x255.jpg
Višenamenske pumpe 2-u-1 iz Einhell-a su robusna, moćna i pouzdana pomagala za brzo i energetski efikasno ispumpavanje ribnjaka, građevinskih jama i poplavljenih podruma, kao i za mnoge druge zadatke drenaže. Dva originalna univerzalna uređaja: sa patentiranim podešavanjem nivoa usisavanja, jednostavno rotaciono kretanje na podnožju pumpe omogućava da se jedinica brzo prilagodi traženoj funkciji (režim čiste vode ili režim prljave vode) – pružajući korisnicima kombinovanu pumpu za dva različita zadatka: za aplikacije u plitkim vodama do dubine preostalog sloja vode od 1 mm u režimu čiste vode (što znači, na primer, da se podrum može jednostavno osušiti) ili za usisavanje prljave vode koja sadrži prljavštinu i čestice veličine do 30 mm.

PUMPE ZA ČISTU VODU

FLEKSIBILNOST KORIŠĆENJA ČISTE VODE. Idealane za drenažu, uklanjanje i transport čiste i blago zaprljane vode.
vizual-cista-voda-502x255.jpg

SLOBODA BEZ KABLOVA SA AKUMULATORSKIM PUMPAMA

AKUMULATORSKE PUMPE ZA ČISTU VODU

aku-pumpe-za-cistu-vodu-502x255.jpg
Ove bežične pumpe za čistu vodu su članovi porodice Power X-Change visokih performansi. oni prenose vodu nezavisno od mrežnog napajanja, fleksibilni su u upotrebi i moćni u radu. Zahvaljujući visokom pritisku isporuke, 2-u-1 pumpa GE-PP 18 RB Li može se Koristiti kao potapajuća pumpa pod pritiskom, npr. u cisterni, ali i kao pumpa za kišnicu u kombinaciji sa podesivom priključnom cevi. Sa svojim nižim pritiskom, ali većom brzinom isporuke, aku. pumpa za čistu vodu GE-SP 18 Li je idealna za ispumpavanje ili ponovno pumpanje vode gde god je potrebno da se transportuje nezavisno od mrežnog napajanja.

PRAKTIČNA PUMPA ZA KIŠNICU

PUMPA ZA KIŠNE KOLEKTORE

Visokokvalitetan, pouzdan i efikasan pomoćnik koji je dizajniran specijalno za vađenje vode iz kišnih buradi i cisterni. Beskonačno podesivi plovak-prekidač se može koristiti za podešavanje ove robusne pumpe na kontinuirani rad ili na određeni nivo uključivanja i isključivanja. Pumpa ima fleksibilni vrat sa ventilom za individualno pozicioniranje baštenskog creva, kao i nosač za pričvršćivanje pumpe za sam kolektor/bure.
pumpe-za-kisne-kolektore-502x255.jpg

POTOPNE PUMPE VISOKOG PRITISKA

VODENA SNAGA ZA KUĆU ILI BAŠTU

potopne-pumpe-visokog-pritiska-502x255.jpg
Ako vam je potrebno da pumpate vodu do posebno velikih visina ili pod veoma visokim pritiskom, onda naše potopne pumpe visokog pritiska nude upravo onu podršku koja Vam je potrebna. Einhell GC-DW 900 N dubinska potopna pumpa sa sistemom pokretanja u više nivoa je efikasna i pouzdana pomoć za snabdevanje čistom vodom pod pritiskom od dubine čak 32 metra. Motor od 900 W isporučuje do 6.000 litara vode na sat iz bunara, rezervoara i cisterni. Pumpa ima robusni priključak za pritisak sa umetkom od nerđajućeg čelika. Čvrsto kućište pumpe GC-DW 900 N izrađeno je od nerđajućeg čelika otpornog na koroziju i zato je izuzetno izdržljiv. Visokokvalitetni mehanički zaptivač u velikoj meri eliminiše potrebu za održavanjem. Ova potopna pumpa pod pritiskom je opremljena prekidačem s plovkom i dva otvora za pričvršćivanje užeta za spuštanje.

PUMPE ZA DUBOKE BUNARE

VODOSNABDEVANJE IZ DUBINA

Pumpe za duboke bunare su izuzetno moćni i pouzdani uređaji za pumpanje vode iz dubokih rezervoara, bunara ili suženih cevi. Oni obezbeđuju isporuku visokog pritiska za npr. zalivanje bašte i zahvaljujući automatskoj funkciji, pogodni su i za snabdevanje vodom u domaćinstvu. Čvrsta kućišta pumpe su napravljena od nerđajućeg čelika otpornog na koroziju.
pumpe-za-duboke-bunare-502x255.jpg

BAŠTENSKE PUMPE - PREGLED

bastenske-pumpe-pregled-502x255.jpg
Bez obzira da li za zadatke navodnjavanja u bašti ili za snabdevanje vodom u domaćinstvu – Einhell površinske pumpe kao što su baštenske pumpe, automatske kućne i baštenske pumpe, kućni vodovodi ili motorne benzinske pumpe za vodu savršeno su opremljene za ove izazove. Zahvaljujući velikom pritisku isporuke, lako se mogu savladati velike dostavne visine ili velike udaljenosti isporuke. Sa baštenskim pumpama ili automatskim kućnim i baštenskim pumpama, podzemna voda se može efikasno i bezbedno pumpati za životnu sredinu iz bunara ili cisterni i lako koristiti za zalivanje bašte. Potpuno automatski i sa stalnim pritiskom sa Einhell kućnim vodovodom i automatskim kućnim i baštenskim pumpama možete koristiti sakupljenu servisnu vodu u kući, na primer za ispiranje toaleta ili u vašoj mašini za pranje veša. A ako napajanje strujom nije dostupno, asortiman bežičnih ili benzinskih pumpi za vodu iz Einhell-a je na raspolaganju za isporuku vode/navodnjavanje na bilo kojoj lokaciji.

Kategorizacija baštenskih pumpi

AKUMULATORSKA BAŠTENSKA PUMPA
Za slobodno navodnjavanje bašte
BENZINSKE MOTORNE PUMPE ZA VODU
Za poslove navodnjavanja I drenaže – nezavisno od mrežnog napajanja.
AUTOMATSKA KUĆNA I BAŠTENSKA PUMPA
Za automatsko zalivanje bašte ili za kućno vodosnabdevanje.
HIDROPACI
Za automatsko snabdevanje kuće vodom ili zalivanje bašte

BAŠTENSKE PUMPE

UNIVERZALNE PUMPE ZA VAŠU BAŠTU

Einhell baštenske pumpe su korisna pomagala za zalivanje bašte. Voda iz jezerca, vodokotlića ili bunara idealno je pogodna za zalivanje travnjaka ili biljaka, izbegavajući korišćenje vrednih resursa vode za piće u tom procesu. Baš kao i sve naše druge površinske pumpe, baštenske pumpe se postavljaju izvan vode, koju usisavaju preko usisnog creva i pumpaju kroz crevo pod pritiskom/cev za isporuku do potrošača.
bastenske-pumpe-pregled-502x255.jpg

POWER X-CHANGE - BAŠTENSKA PUMPA

AKUMULATORSKA BAŠTENSKA PUMPA - AQUINNA

aku-pumpa-aquinna-502x255.jpg
Einhell AQUINNA Power X-Change baštenska pumpa ne ostavlja ništa za poželeti kada je u pitanju sloboda bez kablova. Bilo da radite u vašoj bašti, na kampovanju ili ako je najbliža utičnica jednostavno predaleko – nema problema za kompaktnu i laku AQUINNU. Može se brzo transportovati sa mesta na mesto i ima snažnih 36 V (2x18 V) za isporuku do 3.000 litara na sat pri pritisku do 2,8 bara. Tamo gde je povremeno potreban manji pritisak, prekidač na 2 nivoa omogućava da se lako prebaci u ECO režim, udvostručujućiv vreme rada u isto vreme.

BENZINSKE MOTORNE PUMPE ZA VODU

SNAGA – BEZ BILO KAKVOG ELEKTRIČNOG NAPAJANJA

Sa Einhell benzinskim pumpama za vodu, uvek ste nezavisni od mrežnog napajanja – bilo da ste na kampovanju ili radite u svojoj bašti. Pumpe za vodu na benzin su pogodne ne samo za zahtevne primene visokih performansi i za zadatke vodosnabdevanja nezavisno od mreže, već i za konstantne zadatke drenaže. Zahvaljujući tehnologiji pumpi sa malom potrošnjom, ove pumpe su idealne za brojne zadatke konstantnih drenaža i navodnjavanja.
benzinske-pumpe-za-vodu-502x255.jpg

KUĆNO VODOSNABDEVANJE – ZA KUĆU I ZA BAŠTU

Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine vodovoda?
Postoji širok izbor različitih pumpi/hidropala za vodu. Zato se pre kupovine kućnog vodovoda treba još preciznije informisati i dobro razmisliti koje funkcije su vam potrebne i koje projekte planirate sa uređajima. Postoji nekoliko ključnih faktora koje treba uzeti u obzir.

kucno-vodosnabdevanje-2-502x255.jpg
Usisna visina, visina isporuke Na primer, ako imate cisternu u bašti, nivo vode će varirati u zavisnosti od doba godine, biće viši kada ima mnogo padavina i niži u sušnim periodima. Na visinu isporuke recimo utiču i visine točionih mesta u kući kao i dubinu nivoa vode u cisterni ili bunaru. Ako je nivo vode nizak, vašoj pumpi će biti potrebno više snage da ispumpa vodu iz rezervoara.
Protok, kapacitet isporuke Treba obratiti pažnju i na protok, odnosno koliko litara vode kućni vodovod može da pumpa na sat. Ako koristite hidropak ili automatski kućni vodovod, na primer, za zalivanje bašte, a imate puno cveća, žbunja i povrtnjaka za zalivanje, potrebno vam je više vode nego u maloj, manje zasađenoj bašti. Takodje ukoliko zalivate baštu dok u isto vreme neko u kući koristi tuš ili pere sudove zahtevi za protokom vode se uvećavaju. U zavisnosti od modela, naš kućni vodovod i automatski kućni vodovod isporučuju između 3.300 i 5.000 litara na sat. Sa ovim izborom možete pronaći pravi kućni vodovod za svaki zahtev!
kucno-vodosnabdevanje-1-502x255.jpg

Kategorizacija uredjaja za kućno vodosnabdevanje:

AUTOMATSKA KUĆNA I BAŠTENSKA PUMPA
Za automatsko zalivanje bašte ili za kućno vodosnabdevanje.
HIDROPACI
Za automatsko snabdevanje kuće vodom ili zalivanje bašte

AUTOMATSKA KUĆNA I BAŠTENSKA PUMPA

Za automatsko zalivanje bašte ili za kućno vodosnabdevanje

automatska-bastenska-pumpa-502x255.jpg
Einhell automatske pumpe za kuću i baštu „Plus“ imaju inovativne karakteristike koje ih čine još lakšim za upotrebu od prethodnih verzija automatskih kućnih i baštenskih pumpi. Pokretanje i rešavanje problema su još lakši nego ikada ranije zahvaljujući inovativnim indikatorima statusa kao što su indikatori usisavanja, prljavštine i vode. Za dug radni vek, minimalno održavanje i izuzetnu zaštitu, uključeni su specijalni sigurnosni mehanizmi kao što su senzor protoka, zaštita od rada na suvo, zaštita od opekotina i zaštita od smrzavanja. Kao i svaka Einhell pumpa, imaju termo zaštitu da bi se sprečila bilo kakva oštećenja usled pregrevanja motora. Einhell trenutno u svom asortimanu u Srbiji nema u ponudi ove modele pumpi, očekujemo ih uskoro. Trenutna ponuda ne sprečava Vas da uz poseban dodatak pretvorite bilo koju baštensku pumpu u automatsku. Elektronski prekidač protoka je idealan za pretvaranje baštenskih pumpi u automatske sisteme za vodu za domaćinstvo. On automatski uključuje i isključuje pumpu kada je potrebna voda. Elektronski prekidač protoka obezbeđuje savršene uslove pritiska. Kada se slavina za vodu otvori i pritisak u liniji opadne, pumpa se automatski uključuje. Čim se slavina za vodu ponovo zatvori, pritisak se povećava i pumpa se automatski isključuje. Adapter za povezivanje omogućava povezivanje ovog praktičnog dodatnog uređaja sa pumpama. Takođe ima utičnicu i kabl za napajanje dužine 1,45 m.

HIDROPACI

Vodosnabdevanje pojednostavljeno

Sa hidropacima iz Einhell-a imate kućni vodovod u Vašem domaćinstvu pod kontrolom. Sakupite kišnicu u rezervoarima i koristite pumpu integrisanu u vodovodu i veliki kotao pod pritiskom kako biste u svakom trenutku imali na raspolaganju toplu vodu. Svoju prikupljenu vodu možete koristiti za intenzivno zalivanje Vaše bašte, u mašini za pranje veša ili za ispiranje toaleta, ne samo da štitite životnu sredinu, već i svoj novčanik. Održiv, jednostavan i pouzdan! Pokretanje i rešavanje problema su još lakši nego ikada pre zahvaljujući inovativnim indikatorima statusa kao što su indikatori usisavanja, prljavštine i vode. Za dug radni vek, minimalno održavanje i izuzetnu zaštitu, neki modeli imaju posebne sigurnosne mehanizme kao što su senzor protoka, zaštita od rada na suvo, zaštita od opekotina i zaštita od smrzavanja. Ali svaki model ima termo prekidač za zaštitu od oštećenja izazvanih pregrevanjem motora.
automatska-bastenska-pumpa-kucno-snabd-502x255.jpg