Politika privatnosti

Dragi korisnici,
Budući da zaštita Vaše privatnosti predstavlja najveću vrednost za nas i u tom pogledu smo uložili ogromne napore kako bismo pružili svojim kupcima i posetiocima sajta više od standardne zaštite njihovih podataka, ovom politikom privatnosti Vas obaveštavamo o detaljima obrade i zaštite Vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve Vas koji komunicirate sa Shoppster d.o.o. kao potrošači bilo da samo posećujete naš sajt - Shoppster.rs, bilo da na njemu kupujete robu ili ocenjujete našu robu ili usluge.


Rukovalac obrade Vaših podataka

Rukovalac ličnih podataka koji se obrađuju putem našeg sajta je Shoppster d.o.o. Beograd, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovano pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 21496600, sa registrovanim sedištem na adresi Milutina Milankovića 11g, Beograd. Osim Shoppster-a, u određenim situacijama rukovalac može biti i drugo pravno lice kada je ono prodavac robe na našem sajtu. U tim situacijama ćete ispod naziva proizvoda, umesto Shoppster d.o.o, videti poslovno ime prodavca, a pri ulasku na link sa poslovnog imena, možete videti i ostale podatke konkretnog prodavca. U ovim situacijama Shoppster i navedeno pravno lice postupaju kao zajednički rukovaoci i isti obrađuju Vaše podatke neophodne za ispunjenje obaveza prema Vama kao kupcu proizvoda. Shoppster će u tim situacijama Vaše podatke prosleđivati prodavcima na osnovu ugovora koji se zaključuje pri potvrđivanju Vaše narudžbine i na osnovu zakona, a sve u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza kao što je obrada narudžbine, prodaja robe, isporuka, izdavanje računa, rešavanje reklamacija i slično.


Kako prikupljamo Vaše podatke?

Ova Politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje sakupljamo od Vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte odeljak „kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama“) iz sledećih izvora:

 • Shoppster stranica. Sajtovi usmereni ka korisnicima kojim upravlja Shoppster d.o.o, uključujući sajtove koje mi uređujemo pod našim domenima /URL-ovima i mini-sajtove koje koristimo na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu „Veb sajtovi").
 • E-mail i druge elektronske poruke. Interakcije i elektronska komunikacija između Vas i Shoppstera.
 • Shoppster korisnički servis. Komunikacije sa našim kontakt centrom.
 • Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasnim porukama (npr. ako reagujete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).
 • Podaci koje stvaramo. Tokom Vaših interakcija na sajtu, možemo da kreiramo podatke o Vama (npr. evidenciju Vaših pretraživanja i kupovina na Shoppster.rs).
 • Podaci dobijeni od trećih lica. Na primer društvene mreže trećih lica (Facebook, Google, Viber i sl.), istraživanje tržišta, agregatori podataka trećih lica, javni izvori i podaci dobijeni kada vršimo akviziciju drugih kompanija.
 • Podaci dobijeni popunjavanjem kontakt forme na stranici Postani partner. Ukoliko želite da postanete naš partner, bilo da prodajete proizvode na našoj platformi ili da nama prodajete vašu robu, ostavljate nam određene podatke koji su neophodni kako bi se uspostavila naša saradnja. 
 • Podaci dobijeni od nadležnih kadrovskih službi pravnih lica u kojima korisnici rade. Ukoliko korisnik kupuje robu iz prodajnog asortimana Rukovaoca, a kao način plaćanja odabere plaćanje putem administrativne zabrane, kadrovska služba u kompaniji gde je korisnik zaposlen, će Rukovaocu dostaviti original popunjene, potpisane i pečatirane primerke dokumentacije koja je neophodna za realizovanje ove vrste plaćanja, a u kojoj se nalaze lični podaci korisnika. Navedena dokumenta će u sken verziju prethodno dostaviti sam korisnik Rukovaocu na e-mail adresu.


Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama

U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa Shoppsterom (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo različite vrste informacija od Vas:

 • Vaše kontakt podatke. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.
 • Informacije o nalogu i informacije za učlanjenje u Shoppster Smart program lojalnosti. Sve informacije koje su Vam potrebne za pristup Vašem nalogu i za učlanjenje u Shoppster Smart program lojalnosti. Ako se registrujete i učlanjujete kao redovni korisnik: ime, prezime, e-mail, lozinka, datum rođenja, pol; ako se učlanjujete kao SBB korisnik: ime, prezime, e-mail, lozinka, datum rođenja, pol, SBB korisničko ime i lozinka (ako imate Moj SBB nalog), odnosno: ime, prezime, e-mail, lozinka, datum rođenja, pol, SBB ID korisnika i SBB broj ugovora (ako nemate Moj SBB nalog). Ako se registrujete i učlanjujete kao NetTV Plus korisnik: ime, prezime, NetTV Plus e-mail i lozinka, datum rođenja, pol.
 • Informacije o Vašim preferencijama u praćenju naše ponude. Informacije na osnovu kojih možemo da zaključimo šta Vas od robe koju prodajemo, interesuje.
 • Informacije sa računara/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup našem veb sajtu, kao što je adresa Internet protokola (IP adresa) koja se koristi za povezivanje uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Shoppster sajtu putem mobilnog telefona, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge podatke mobilnog uređaja.
 • Kolačići. Podaci koji se prikupljaju putem kolačića u skladu sa odeljkom o kolačićima.
 • Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno delite sa nama o Vašem iskustvu korišćenja naših proizvoda i usluga ili ocene koje dajete proizvodu.
 • Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga delite sa nama na društvenim mrežama ili ako ga otpremite na naš veb sajt.
 • Informacije o društvenim mrežama. Sve informacije koje javno delite na društvenim mrežama ili informacije koje su deo Vašeg javnog profila na društvenoj mreži (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži da deli sa nama.
 • Podaci koje ostavljate popunjavanjem kontakt forme na stranici Postani partner (vaše ime, prezime, e-mail, broj telefona uz ostale podatke o vašoj firmi).
 • Informacije neophodne za realizaciju plaćanja putem administrativne zabrane. Ukoliko ste kao način plaćanja robe odabrali plaćanje putem administrativne zabrane, na način objašnjen u opštim uslovima i načinima plaćanja, neophodna nam je popunjena, potpisana i overena određena dokumentacija u kojoj ćete nam ostaviti Vaše lične podatke uključujući: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, očitana lična karta, jmbg, potvrda o radnom odnosu/zaposlenju, iznos lične zarade na osnovu radnog odnosa kao i svi ostali podaci koje ćete Vi, ili Vaša kompanija, dostaviti u cilju realizacije plaćanja putem administrativne zabrane.


Pravni osnov i svrha obrade

Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovima:

 • dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
 • obrada je potrebna za izvršenje ugovora o prodaji robe putem našeg sajta u kojem ste ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre ili nakon zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovornih obaveza;
 • obrada je potrebna radi usaglašavanja sa pravnim i zakonskim obavezama kojima podležemo;
 • obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do eventualnih nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate/koristite  određene servise, pogodnosti i usluge, ili nećete biti u mogućnosti da kupite robu putem našeg sajta ukoliko ne date neke neophodne podatke kao što je adresa na koju treba roba da Vam se pošalje I sl.

Vaše podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo kreirali narudžbinu, sa Vama zaključili ugovor o prodaji koja se nudi putem Shoppster.rs te Vam poslali e-mail kojim potvrđujemo Vašu narudžbinu, kao i da bismo sve obaveze iz pomenutog ugovora i Zakona o zaštiti potrošača izvršili (realizacija isporuke, naplata cene i troškova, omogućavanje I realizacija svih načina plaćanja, prijem i rešavanje reklamacija itd). Osnov za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača.

 

Vaše kontakt podatke i podatke o Vašem ponašanju na Shoppster.rs možemo koristiti radi direktnog marketinga, tj slanja naših ili oglasnih poruka naših partnera. Navedene marketinške aktivnosti vršiće se putem e-maila ili telefona, tj. reklamni i promotivni materijal će Vam biti poslat na dostavljenu adresu elektronske pošte, ostavljeni broj telefona, i/ili putem drugih dostupnih sredstava elektronske komunikacije. Osnov za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je saglasnost koju dajete prijavljivanjem na našu Newsletter listu. Vašu saglasnost za prijem oglasnih poruka možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Opoziv možete dati direktno u Newsletter e-mailu ili pak kroz Vaš nalog iz odeljka „Privatnost“. Ukoliko opozovete pristanak, Vaše podatke više nećemo koristiti u ovu svrhu.

Vaša saglasnost i ugovor, odnosno učlanjenje su osnov za obradu podataka u svrhu registracije (kreiranja naloga), učlanjenja i ostvarivanja benefita u okviru programa lojalnosti Shoppster Smart. Detaljnije o ovoj obradi podataka možete pročitati ovde.

Vaša posebna saglasnost pri kupovini IQOS uređaja je osnov obrade za slanje podataka (i to: ime, prezime, e-mail, broj telefona i grad) kompaniji Philip Morris Operations a.d. Niš, matični broj: 07319665, sa sedištem na adresi Bulevar 12. februara, broj 74, Niš  u svrhu vašeg učlanjenja u IQOS korisnički program pomenute kompanije radi pružanja korisničke podrške i dodatnog ostvarivanja različitih benefita u skladu sa politikom privatnosti navedene kompanije koja se nalazi na linku https://rs.iqos.com/sr/pravna/2-obavestenje-o-privatnosti. Saglasnost za slanje ovih podataka je uslov da bi se, uz učlanjenje u program lojalnosti Shoppster Smart, proizvodi IQOS kupili po specijalnoj ceni. Ukoliko neki korisnik ne želi da da saglasnost za slanje svojih ličnih podataka, neće moći da ovaj proizvod kupi po specijalnoj, već po redovnoj ceni.

Shoppster i Philip Morris su, kao zajednički rukovaoci, zaključili Sporazum zajedničkih rukovaoca kojim su se obavezali da će sve Vaše podatke čuvati u skladu sa važećim zakonskim propisima kao i da će Vam omogućiti ostvarivanje svih Vaših prava, navedenih u odeljku “Vaša prava i kako možete da ih iskoristite”.

U određenim situacijama, osnov za obradu Vaših podataka je naš legitimni interes.

Koristimo SAP Marketing tehnologiju koja prati Vaše preferencije tokom boravka na našem sajtu. Na osnovu ovih podataka mi ćemo na našem sajtu prikazivati sadržaj koji je prilagođen Vašim interesovanjima i željama. Ovim ćemo nastojati da Vam pružimo što bolje korisničko iskustvo.

Nakon što Vaša narudžbina bude realizovana i nakon što preuzmete pošiljku, imaćete mogućnost da ocenite kupljeni proizvod putem linka iz e-maila koji Vam pošaljemo. Na taj način ćemo imati mogućnost da saznamo da li ste zadovoljni našim proizvodom što nam je od velike pomoći pri unapređivanju našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva.

Ukoliko ste stupili u kontakt sa nama radi postupanja po različitim upitima, možemo obrađivati Vaše ime, prezime, broj telefona, e-mail kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka, te kako bismo unapredili naše poslovanje. Vaše podatke ćemo za potrebe statistike anonimizovati, tako da nijedan podatak ne može biti doveden u vezu sa konkretnim licem, odnosno Vama.

Ukoliko započnete proces kupovine nekog artikla na Shoppster.rs, ali ga iz nekog razloga ne dovršite, nakon određenog vremenskog perioda ćemo Vam poslati e-mail sa linkom koji će Vas ponovo odvesti na Vašu korpu tako da možete nastaviti sa kupovinom tamo gde ste stali. Osnov za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je naš legitimni interes. Cilj nam je da Vam maksimalno olakšamo kupovinu na našem sajtu.

U skladu sa važećim zakonima, Vaše podatke o ličnosti  koristimo u druge opšte poslovne svrhe kao što su održavanje Vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanja tržišta i merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Podatke na društvenim mrežama obrađuju uglavnom same društvene mreže, i u tom delu Shoppster ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka - komentare, video snimke, slike i lajkove objavljuju same društvene mreže. Shoppster ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (zajednička odgovornost).

Vaše podatke možemo otkriti trećim licima (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtev nadležnog organa.

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije. Ukoliko utvrdimo da postoji nova svrha u koju bismo obrađivali Vaše podatke, mi ćemo Vas o tome blagovremeno obavestiti.

Neki od proizvoda iz korpe korisnika su namenjeni isključivo punoletnim kupcima. Prilikom isporuke ovih proizvoda, kurir će korisniku tražiti lični dokument na uvid, kako bi se uverio da je isporuka artikla izvršena kupcu koji je stariji od 18 godina. Na ovaj način Shoppster štiti najmlađu populaciju. Pravni osnov za obradu u ovom slučaju je zakon kojim se zabranjuje prodaja i/ili oglašavanje određene robe maloletnim licima i legitimni interes.

Podatke koje dobijemo od vas prilikom popunjavanja kontakt forme na stranici Postani partner obrađujemo na osnovu legitimnog interesa kako bismo vas kontaktirali radi dalje saradnje i na osnovu ugovora koji sa vama zaključimo, čime na formalni način definišemo međusobna prava i obaveze.


Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Za svrhe u kojima podatke prikupljamo kako bismo Vam pružili određene pogodnosti i usluge, Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se do pet godina od datuma prikupljanja.

Kad se naš odnos završi gašenjem Vašeg naloga i izlaskom iz Shoppster Smart programa lojalnosti, mi ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja, rešavanja reklamacija i sl). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa (ili deregistracije sa Shoppster.rs) ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno. Lične podatke koje dobijemo od vas prilikom popunjavanja kontakt forme na stranici Postani partner ćemo čuvati sve dok traje naša međusobna saradnja ili dok nam firma koju predstavljate ne dostavi kontakt podatke druge osobe koja će nastaviti saradnju sa nama umesto vas.


Odavanje, čuvanje ili prenos Vaših podataka o ličnosti trećim stranama

Koristimo odgovarajuće mere (opisane ispod) kako bi Vaši podaci o ličnosti bili poverljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže kao i aplikacije za razmenu poruka.

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane naših ovlašćenih zaposlenih ili agenata i drugih pravnih lica sa kojima imamo zaključen ugovor, odnosno zaposlenih naših povezanih lica u zavisnosti od specifičnih namena za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naši zaposleni zaduženi za pitanja potrošača imaće pristup takvoj evidenciji).

Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko našeg Veb sajta.

Mere koje očekujemo od Vas. Važna je takođe i Vaša uloga u održavanju Vaših podataka bezbednim i sigurnim. Kada pravite nalog na Shoppster.rs, obavezno odaberite sigurnu lozinku za nalog i nikada ne otkrivajte svoju lozinku bilo kome. Vi ste odgovorni za čuvanje svoje lozinke kao poverljive i za svaku upotrebu Vašeg naloga. Ako koristite deljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva Vaš e-mail i/ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru. Takođe bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje Vam pružamo na našem veb sajtu.
Pored povezanih pravnih lica sa Shoppster d.o.o, Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim grupama lica:

 • Treće strane – primaoci ličnih podataka. Shoppster Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka, a pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima.
 • U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva Shoppstera, a koja Shoppsteru pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Shoppster ima zaključen ugovor. Pored toga, Shoppster može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a u svemu isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija datih od strane Shoppstera.
 • Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje (npr. ustupanje Vašeg telefonskog broja kurirskoj službi kako bi Vam poslala poruku neposredno pre dolaska na Vašu adresu, rad na veb sajtu, usluge podrške, promocije, razvoj veb sajta, itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i  obavezni su da čuvaju Vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.
 • Prenos podataka u druge zemlje. U slučaju prenosa ličnih podataka van teritorije Republike Srbije, Shoppster će postupati u potpunosti u skladu sa pravilima za prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu da li je ciljna destinacija prenosa podataka država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Konvencija“) ili ne. Vaši podaci o ličnosti biće prenešeni u Republiku Hrvatsku i Holandiju i to isključivo pravnim licima koji nam pružaju usluge i sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.

​​​
Vaša prava i kako možete da ih iskoristite

U skladu sa uslovima i u meri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o Vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više Vaši podaci nisu potrebni ali ih Vi zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahteva ili ukoliko ste podneli prigovor na obradu (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa (vii) da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profilisanje.

Ako ste dali pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavićemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki drugi osnov za obradu tih podataka o ličnosti.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze.

Naš veb sajt ima posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača zahtevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) pre nego što pristupe ili izmene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših veb sajtova. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na [email protected]. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtev podnosi neko lice u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u Vaše ime, zahtev će biti odbijen. Ukoliko ovakav zahtev šaljete poštom na našu adresu, neophodno je da taj zahtev bude potpisan i datiran. Shoppster će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće, a svakako u okviru rokova predviđanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.


Bezbednost ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvamo u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:

 • primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao što je pseudonimizacija, kako bi obezbedili delotvornu zaštitu Vaših podataka o ličnosti,
 • primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.

Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti  koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

Ipak, prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem Platforme.Vaši izbori o tome kako koristimo i otkrivamo Vaše podatke

Trudimo se da Vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi pružaju Vam kontrolu nad Vašim podacima:

Kolačići i slične tehnologije. Upravljate Vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) Vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odeljak „Kolačići i slične tehnologije“. 

Kako biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže, to možete uraditi direktno kroz marketinške e-mailove, kroz Vaš nalog (odeljak „Privatnost”), za neregistrovane korisnike preko linka u futeru „Podešavanje privatnosti“ ili u krajnjem slučaju pozivom ka našoj podršci.


Kolačići/slične tehnologije

Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koje se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacija poput ID uređaja „pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obaveštenje je dostupno na popup-u u dnu ekrana koji je vidljiv prilikom dolaska na Internet stranicu Shoppster.rs.

Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojem se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

 • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;
 • Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize prave statistički izveštaj;
 • Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

Što se tiče marketinških kolačića oni nekada mogu da potiču i od treće strane, tzv. third party cookies. Shoppster ustupa oglasni prostor na svojoj internet stranici, kao i internet stranicama i aplikacijama povezanih lica za postavljanje oglasnih poruka trećih lica. Te oglasne poruke mogu da sadrže i kolačiće ili slične tehnologije trećih strana.

Jedan od kolačića treće strane, koji će biti korišćeni na platformi je I kolačić BehaviorExhange. Kolačići ove vrste koriste se za prikupljanje analitičkih i korisničkih podataka u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Uz pomoć kolačića BehaviorExhange prikupljaju se podaci tehničke prirode (o vrsti uređaja, operativnom sistemu, internet pretraživaču ili domenu preko koje je korisnik došao na veb lokaciju) uz pomoć kojih se usluga može poboljšati kako bi bila što više prilagođena korisnikovim potrebama. Kolačići BehaviorEkchange šalju depersonalizovane podatke i ne otkrivaju identitet korisnika, već prikupljaju opšte informacije o poseti i korišćenju veb stranice korisnika.
Informacije o BehaviourExchange kolačiću:
domen: .contentexchange.me 
ime: cx_id 
kompanija: I.R.V. d.o.o.
period trajanja: dve godine od poslednje posete 
sadržaj: user id 

Vrste podataka koje će biti prikupljane pomoću behaviorExchange kolačića:

 • vrste posetilaca: novi, posetioci koji su već bili na platformi, registrovani;
 • šta korisnici traže na platformi;
 • vreme I mesto posete;
 • sa koje lokacije je korisnik došao, iz koje zemlje, sa kog uređaja, platforme ili pregledača;
 • beleženje I analiza različitih događaja: ciljeva, konverzija;
 • praćenje porudžbina; 
 • korisničko kretanje na platformi.

Svrha prikupljanja podataka putem behaviorExchange kolačića:
Prikupljanje podataka putem ovog kolačića pomaže u boljem razumevanju svakog pojedinačnog korisnika. Na ovaj način Shoppster će biti u mogućnosti da ponudi korisnicima upravo ono što ih zaista zanima. Prateći šta je to što korisnike motiviše na kupovinu, Shoppster će poboljšati svoju prodaju I povećati broj onih korisnika koji se vraćaju na platformu, te će izgraditi bolju I jaču vezu sa svakim korisnikom.

Publike (Facebook audiences, Google Analytics audiences ) koje kreira Shoppster na osnovu kolačića i facebook pixela deli sa SBB-om, kompanijom koja je kao i Shoppster deo iste grupe United grupe.
Publike ove vrste se koriste u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Razmenom podataka o kreiranim publikama ne dolazi do razmene ličnih podataka. Publike koje su formirane i nastale od kolačića sadrže depersonalizovane podatke i ne otkrivaju identitet korisnika, već prikupljaju opšte informacije o poseti i korišćenju veb stranice Shoppster-a.
Informacije o SBB kompaniji:
domen: sbb.rs
kompanija: SBB d.o.o.
period trajanja: dve godine od poslednje posete  
sadržaj: depersonalizovana hashed(cripted) by Facebook & Google audience lists 
Vrste podataka na osnovu koje će biti kreirane publike:

 • vrste posetilaca: novi, posetioci koji su već bili na platformi, registrovani;
 • šta korisnici traže na platformi;
 • vreme i mesto posete;
 • sa koje lokacije su korisnici došli, iz koje zemlje, sa kog uređaja, platforme ili pregledača;
 • beleženje i analiza različitih događaja: ciljeva, konverzija;
 • praćenje porudžbina; 
 • korisničko kretanje na platformi.

Na platformi se upotrebljavaju kolačići trećeg lica, kompanije Flixmedia Limited, koji su detaljnije objašnjeni na stranici www.flixmedia.com/privacy-notice

Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itd.), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pretraživači. Isključivanje pojedinih grupa kolačića (osim neophodnih) je moguće registrovanim korisnicima kroz Vaš nalog, u odeljku „Privatnost”, a neregistrovanim korisnicima klikom na link u futeru „Podešavanje privatnosti”.


Linkovi

Na internet stranici naše platforme mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi u tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.


Promena važeće politike privatnosti

Ukoliko se ukaže potreba za nekom izmenom važeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas adekvatno obavestiti.


Kontaktirajte nas

Shoppster posvećeno štiti Vašu privatnost. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, našim postupcima u vezi sa obradom Vaših podatka o ličnosti, nekim Vašim pravom ili bilo koji deo ove Politike Vam nije razumljiv, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu [email protected]. Mi ćemo istražiti svaku Vašu žalbu i blagovremeno Vam odgovoriti. Ova Politika važi za sve stranice na sajtu Shoppster.rs.
   

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti za učesnike u projektu Tvoja Radnja 

Rukovalac obrade Vaših podataka
Rukovalac Vaših ličnih podataka je Shoppster d.o.o. Beograd, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovano pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 21496600, sa registrovanim sedištem na adresi Milutina Milankovića 11g, Beograd.

Kako prikupljamo Vaše podatke?
Vaše podatke ćemo prikupiti onog trenutka kada nam pošaljete popunjeni formular za učestvovanje u projektu „Tvoja radnja“ koja sadrži Vaše lične podatke.

Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama
Podaci koje od vas prikupljamo su: ime i prezime, e-mail i telefon osobe koja će biti navedena kao kontakt osoba u formularu. Osim ovih podataka možemo obrađivati i sve druge podatke o ličnosti koje nam ostavite u formularu ili propratnoj dokumentaciji kojom se predstavljate u projektu „Tvoja radnja“.

Pravni osnov i svrha obrade
Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na Vašoj saglasnosti. Smatraćemo da ste saglasni sa obradom podataka kako je navedeno u ovom obaveštenju ukoliko nam dostavite popunjen formular i propranu dokumentaciju koji sadrže neke lične podatke.
Lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi. Nedostavljanje podataka o ličnosti Vas onemogućava da učestvujete u projektu „Tvoja radnja“.
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti isključivo u sledeće svrhe: realizacija projekta „Tvoja radnja“,  proces selekcije učesnika, kontaktiranje radi potencijalne saradnje i realizacija poslovne saradnje između Shoppstera i Vas.

Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“),  ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. 

Odavanje, čuvanje ili prenos Vaših podataka o ličnosti trećim stranama
Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane naših ovlašćenih zaposlenih ili pravnih lica sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.
Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. 
Pored povezanih pravnih lica sa Shoppster d.o.o, Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim grupama lica:
Treće strane – primaoci ličnih podataka - Shoppster Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka, a pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima.
U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovom Obaveštenju, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva Shoppstera, a koja Shoppsteru pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Shoppster ima zaključen ugovor. Pored toga, Shoppster može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a u svemu isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija datih od strane Shoppstera.
Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje. Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i  obavezni su da čuvaju vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.
Prenos podataka u druge zemlje. U slučaju prenosa ličnih podataka van teritorije Republike Srbije, Shoppster će postupati u potpunosti u skladu sa pravilima za prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu da li je ciljna destinacija prenosa podataka država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Konvencija“) ili ne. Vaši podaci o ličnosti biće prenešeni u Republiku Hrvatsku i Holandiju i to isključivo pravnim licima koji nam pružaju usluge i sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.

Vaša prava i kako možete da ih iskoristite
U skladu sa uslovima i u meri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više vaši podaci nisu potrebni ali ih vi zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahteva ili ukoliko ste podneli prigovor na obradu (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa (vii) da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profilisanje.
Budući da ste dostavljanjem popunjenog formulara i prateće dokumentacije u kojoj se nalaze lični podaci prostali na obradu podataka, imate pravo i da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavićemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki drugi osnov za obradu tih podataka o ličnosti.
Imajte u vidu da, ukoliko tražite brisanje Vaših podataka, više nećete biti u mogućnosti da budete deo projekta Tvoja radnja. Davanje predmetnih podataka o ličnosti je neophodan uslov za učestvovanje u projektu „Tvoja radnja“ i uslov za kasnije zaključenje ugovora sa kompanijom Shoppster d.o.o.
Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na e-mail [email protected]
U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

GIVEAWAY

Ukoliko Shoppster bude organizovao različita darivanja na svojim društvenim mrežama Instagram i Facebook, a Vi budete dobitnik nekog proizvoda, obrađivaće Vaše lične podatke (ime, prezime, username na društvenoj mreži, broj telefona, adresu i očitanu ličnu kartu u određenim slučajevima ukoliko zakon to od nas zahteva) koje mu Vi, po izvlačenju dostavite. Osnov za obradu Vaših podataka je saglasnost koju nam dajete dostavljanjem Vaših podataka i zakon u slučajevima kada je za darivanje neophodno da izmirimo određene poreske obaveze. Vaše podatke ćemo koristiti kako bismo Vam obezbedili i isporučili proizvod koji ste osvojili i kako bismo ispunili naše zakonske obaveze u slučajevima davanja fizičkim licima. Vašim ličnim podacima će u ovom slučaju imati pristup zaposleni Shoppstera, naši dobavljači proizvoda, agencija koja upravlja našim nalozima na društvenim mrežama i kurirska služba koja isporučuje proizvod. Vaše podatke ćemo čuvati 5 godina. Podaci koje ste nam u napred navedenu svrhu dostavili, a koje ne delite javno na svojoj društvenoj mreži, neće biti izvezeni bilo gde van teritorije Republike Srbije. U odeljku Vaša prava i kako možete da ih iskoristite možete se upoznati sa svim Vašim pravima koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti.